accura.png

Interview med fuldmægtig Nikolaj Grønvald Hansen

Accura har i samarbejde med Studentum, som er nordens største søgetjeneste for uddannelser, udarbejdet interviews med fire fuldmægtige fra Accura.

Accura.png

Èn af de fire fuldmægtige er Nikolaj Grønvald Hansen, som er færdiguddannet cand.merc.(jur.) Herunder kan I læse Nikolajs interview og få et indblik i, hvad hans daglige gang hos Accura består af.

Under nedenstående interview finder I links til de andre interviews, som af udarbejdet med færdiguddannede cand.jur’er og ligeledes et link til Studentum.

Rigtig god fornøjelse!

nih_web.jpg

Nikolaj Grønvald Hansen

27 år 

1.års-fuldmægtig i Mergers & Acquisitions siden februar 2017

Cand.Merc.(jur.) fra CBS

·       Kan du kort beskrive det forretningsområde, du beskæftiger dig med og dine primære arbejdsopgaver?
Jeg arbejder med Mergers & Acquisitions (M&A) - også kendt som køb og salg af virksomheder, der i stigende grad er blevet en integreret del af større virksomheder og kapitalfondes strategiske udvikling.

Motiver for køb af virksomheder begrundes oftest i et strategisk tilkøb for at opnå et højere afkast bl.a. gennem synergieffekter, adgang til nye markeder eller for at opnå besparelser gennem stordriftsfordele. Hos Accura bistår jeg vores kunder i deres transaktioner som juridisk rådgiver, hvor jeg bl.a. foretager juridiske analyser af virksomheder, styrer processer mellem parter, indsamler viden og udarbejder aftaler til brug for transaktionen.

·       Hvad er de mest spændende og udfordrende opgaver i dit job?
Der er ikke to transaktioner, der er ens, hvilket betyder, at både projekter og opgaverne varierer, og det gør arbejdet interessant og holder mig dedikeret til altid at få tingene til at lykkes.

Når man arbejder med M&A, får man et stort indblik i forskellige virksomheder i alle industrier og brancher. Der opnås indsigt i og forstand på deres strategier, deres kommercielle indretning i de respektive markeder, men i høj grad også de mennesker og den kultur, der er med til at skabe virksomheden. Det er for mig enormt spændende. Opgaverne er altid udfordrende, og de kræver både tid og flid, men også forstand på mennesker.

Man kan være nok så forberedt og flittig, men der er altid unikke problemstillinger, der skal håndteres, hvilket er udfordrende og givende på samme tid. Det motiverer mig.


·       Hvordan bruger du din uddannelse i din nuværende stilling?
Med en baggrund som cand.merc.(jur.) bruger jeg min generelle og brede viden om virksomheder. Det gælder både de tungere, juridiske analyser, men i lige så høj grad min kommercielle forståelse for parterne og den situation, de er involveret i. Jeg er i stand til at se forskellige problemstillinger og sætte dem i proces for at få dem løst.


·       Hvilke tre ting er de vigtigste for dig ved at arbejde i din virksomhed?
Gode kollegaer, udfordrende projekter og fokus på faglighed.


·       Hvorfor er Accura en attraktiv virksomhed for dig at arbejde i? 
Der er selvsagt høj prestige i at arbejde hos et af landets førende M&A-advokathuse. Vi arbejder sammen med de bedste og på de største projekter. 

Derudover er Accura særligt attraktiv for mig som cand.merc.(jur.), idet Accura er et stort og relativt ungt advokathus, der altid har haft tradition for at ansætte cand.merc.(jur.)'er. Det betyder bl.a., at jeg har nogle dygtige rollemodeller som kollegaer.

Hos Accura lærer jeg meget, og jeg får meget ansvar. Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg har dygtige folk omkring mig, der gør det muligt for mig at dygtiggøre mig og være en holdspiller - det betyder alt for mig, og det giver mig lyst til altid at gøre mit bedste.

 


https://www.studentum.dk/studieguiden/moed-en-virksomhed/accura/

https://www.studentum.dk/studieguiden/moed-en-virksomhed/accura/Amalie_Stougaard_Christiansen_1_aars_fuldm_gtig_i_Fast_Ejendom_Accura__d13695.html

https://www.studentum.dk/studieguiden/moed-en-virksomhed/accura/Nikolaj_Dahl_Johannsen_1_aars_fuldm_gtig_i_Bank_Finans_Accura__d13691.html

https://www.studentum.dk/studieguiden/moed-en-virksomhed/accura/Line_Marie_Veiby_1_aars_fuldm_gtig_i_Rekonstruktion_Insolvens_Accura__d13692.html