Hvad er FEJAA?

Foreningen af Erhvervsjurister Aarhus (FEJAA) består af frivillig arbejdskraft fra studerende på Aarhus BSS. 

Foreningens primære formål er at skabe forståelse for studieretningens fordele samt at etablere kontakt mellem de studerende og erhvervslivet. 

Det er FEJAA's ansvar at yde en social og faglig indsats på studierne ved bl.a. at afholde faglige og sociale arrangementer, hvor netværk på tværs af årgange, toninger og interesser er i fokus. 

I forlængelse heraf forsøger foreningen i fællesskab med bl.a. flere anerkendte revisions-, konsulent- og advokathuse at ruste de studerende til fremtidige udfordringer i erhvervslivet.


Hvad laver en færdiguddannet Erhvervsjurist?

Se videoen og få et indblik i arbejdslivet som cand.merc(.jur)

Jacob Busk er uddannet cand.merc(.jur) og arbejder som jurist hos KOMBIT A/S. KOMBIT er kommunernes IT-fællesskab som laver digitaliseringsprojekter, der kommer alle danske borgere til gode.
I KOMBIT A/S arbejder Jacob Busk primært med udbud og kontraktstyring.

HVAD KAN EN ERHVERVSJURIST?

... og hvorfor rekruttere erhvervsjurister?

Erhvervsjuristen har en unik forståelse for samspillet mellem økonomi og jura. Kombinationen af erhvervsjuridiske og erhvervsøkonomiske fag giver erhvervsjuristen mulighed for at træffe beslutninger for virksomheden, der både er økonomisk efficiente og indenfor lovens rammer.  Se videoen for mere.